Aanbod op school

Het vinden van een geschikt aanbod is afhankelijk van de noden en behoeften van de mensen op je school. Links vind je de verschillende mogelijkheden. Ga maar eens grasduinen en vind een passend antwoord voor jouw school, jouw team of jouw klas!

Troeven van Verbindende communicatie

Verbindende communicatie kan het leerproces versterken door het scheppen van een verbindend leer en leefklimaat waarin

  • de synergie tussen leraar en leerling kan uitgroeien tot een partnerschap
  • ieders behoefte ertoe doet
  • waarin je conflicten duurzaam kunt oplossen.

De relationele vaardigheden van directies, leraren, opvoeders en ander personeel binnen de school blijken een sleutelfactor te zijn voor het welbevinden en de motivatie van leerlingen. Verbindende communicatie geeft je als mens en professional handvatten om sterke en eerlijke  relaties uit te bouwen met leerlingen.

Leerlingen die zich begrepen en gehoord voelen, zijn in staat tot betere schoolprestaties. Vanuit verbindende communicatie kun je leerlingen uitnodigen om te komen tot dialoog over hun leren.

 

Niet gevonden wet je zocht? Contacteer ons voor een aanbod op maat!

 

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-12/kids-1093758_1920.jpg?h=68de4d9f&itok=cFXz_1k6